Iași – Capitala Moldovei

Localizare : Municipiul Iași, județul Iași, Moldova, România
Coordonate : 47.157453 N, 27.582154 E

Nu se cunoaște cu certitudine vechimea așezării Iașului. Arheologii au descoperit, în urma săpăturilor, amfore romane, monede vechi imperiale romane, morminte sarmatice, vase dacice și obiecte de podoabă. Iașiul a fost în antichitate un sat care s-a dezvoltat ajungând prin secolele VII-X un mic târg cu locuințe dreptunghiulare care a crescut o dată cu venirea triburilor iașilor (alani) în secolul al XIII-lea. Târgul Iașilor a fost ocupat în timp de pecenegi, cumani, alani și tătari.

Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial (acordat negustorilor din Liov), emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun.

În 1564, domnitorul Alexandru Lăpușneanu a mutat aici capitala Moldovei de la Suceava. Schimbarea statutului dintr-un simplu târg , în cel de curte domnească în sec. XV și apoi in capitală în sec. XVI, duce la dezvoltarea accelerată a a orașului, prin atragerea de mesteșugari, negustori, cei mai mulți dintre ei străini.

În 1640, Vasile Lupu a înființat aici prima școală în limba română și o tipografie în biserica Trei Ierarhi. În 1643, prima carte tipărită în Moldova a apărut la Iași.

Multe din evenimentele importante din istoria românilor s-au petrecut la Iaşi, capitala Moldovei , timp de trei secole (1564-1862).

La Iași a consfințit Mihai Viteazul la 1600 Unirea celor Trei Țări Românești, Iașul a dat semnalul Revoluției Române de la 1848 și tot la Iași a fost ales, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, preludiu al marelui act istoric de unire a Principatelor.

Aici şi-au avut permanent sau temporar reşedinţa Alexandru cel Bun , Ştefan cel Mare , Mihai Viteazul , Alexandru Lăpuşneanu , Vasile Lupu şi alţi străluciţi voievozi ai Moldovei .

Prin extinderea lui, Iașiul este legendara „urbe a celor 7 coline”, comparat în 1691 de italianul Marco Bandini ca fiind „O nouă Romă”.

În oraș, pe dealul Copoului, se află cea mai veche universitate din România, Universitatea din Iași, numită azi și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza.

În Iași, se află Biserica „Sf. Nicolae Domnesc”, cea mai veche din oraș, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, restaurată integral la sfârșitul secolului XIX. De asemenea, mai pot fi vizitate biserica Trei Ierarhi și Mănăstirea Golia, mărturii ale gusturilor estetice ale unui mare domnitor Vasile Lupu, Catedrala Mitropolitană, Casa Dosoftei, Palatul Culturii, Casa Pogor cu „Masa Umbrelor”, aleile Copoului cu mireasma de tei și cu ecouri de vers eminescian (Teiul lui Eminescu și Muzeul “Mihai Eminescu”), Casele memoriale „Mihail Sadoveanu”, „George Topârceanu”, „Mihai Codreanu”, „Otilia Cazimir”, Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu”.

Sfințirea Catedralei Mitropolitane, la 23 aprilie 1887, a fost un eveniment național, la ceremonie luând parte regele Carol I și regina Elisabeta.

 

În Mănăstirea Trei Ierarhi își dorm somnul de veci cărturarul voievod pribeag Dimitrie Cantemir (1710-1711) și primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).

 

La Iași “fiecare piatră vorbește de trecut”, prin numărul mare de mănăstiri, muzee, case memoriale. De aceea, putem spune ca orașul Iași este un veritabil muzeu național, prin comorile de istorie și de artă pe care le are.